Proplan / Tiffany / Purina One

CF32014

สำหรับแมวโต สูตรแซลมอน

฿ 1,450 ฿ 1,450
฿ 1,250 ฿ 1,250 -14%

CF31014

สำหรับการดูแลเรื่องก้อนขนโดยเฉพาะ

฿ 550 ฿ 550
฿ 490 ฿ 490 -11%

CF32011

สำหรับแมวโต สูตรแซลมอน

฿ 295 ฿ 295
฿ 280 ฿ 280 -5%

CF32012

สำหรับแมวเลี้ยงในบ้าน

฿ 1,450 ฿ 1,450
฿ 1,250 ฿ 1,250 -14%

CF32013

สำหรับลูกแมว

฿ 295 ฿ 295
฿ 280 ฿ 280 -5%

CF31013

ป้องกันการเกิดนิ่วและความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะ โปรตีน 31% ไขมัน 14%  

฿ 550 ฿ 550
฿ 490 ฿ 490 -11%

CF31012

โปรตีน 40% ไขมัน 16% สำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป

฿ 500 ฿ 500
฿ 430 ฿ 430 -14%

CF31011

โปรตีน 41% ไขมัน 18% สำหรับลูกแมว อายุ 3 สัปดาห์ - 1 ปี แมวตั้งครรภ์ และแม่แมวให้นมลูก

฿ 500 ฿ 500
฿ 450 ฿ 450 -10%

CF29011

สำหรับแมวทุกช่วงวัย สูตรเนื้อไก่ ปลาและข้าว พร้อมน้ำมันปลาแซลมอล และน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส Protein 32% Fat 17% 

 
฿ 80 ฿ 80

CF29012

สำหรับแมวทุกช่วงวัย สูตรเนื้อไก่ ปลาและข้าว พร้อมน้ำมันปลาแซลมอล และน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส Protein 32% Fat 17% 

฿ 195 ฿ 195

CF29013

สำหรับแมวทุกช่วงวัย สูตรเนื้อไก่ ปลาและข้าว พร้อมน้ำมันปลาแซลมอล และน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส Protein 32% Fat 17% 

฿ 940 ฿ 940
Powered by MakeWebEasy.com